Life HistoryBirth/Infancy PeriodSchool YearsYouth DevelopmentEmployment PeriodMarriage/ Family LifeChild RearingPoverty, Hardship in LifeOld-Age PeriodAdult Health CareMental HealthSocial Capital
OpenCity Portal

OpenCityPortal:
Nickname:
Password:
If you have not registered
SSL グローバルサインのサイトシール Spanish, English, Japanese
Home
Section:STAa2
Life Events

Select Other Sections
Category:STAa22
”N
Select Other Categories
Forum:
Basic Facts
ForumID2: 22,
Home

Other Categories in this Section

1. Drop-out from High-School

2. NEETiNot in Education, Employment or Training)

3. Have Goals & Plans

4. University Qualification

5. Professional Qualification

Category Name: Youth Development
List of Forums

Basic Facts
Facilities
Case Studies
Community Carte
E-Community
Goals/Activities
Resource Persons
Making a Business Plan
Downloads
Indicators

Risks and Resiliences during Youth Period () STA1152 Create
Drop-out from High-School (EDU9) STA11521 Create
NEETiNot in Education, Employment or Training) (EMP6) STA11522 Create
University Qualification (EDU4) STA11524 Create
Have Goals & Plans (MEN2) STA11525 Create
Support for Employment Readiness () STA11654 Create
Policies Towards Youth Development and Youth Organizations () STA11663 Create
Providing Youth Facilities () STA11663 Create
Promotion of Youth Community Actions () STA11663 Create
Communication with Youth Home () STA11663 Create
What is Self-Identity and How to develop? () STA11663 Create
Mental Health of Youth () STA11663 Create
Guidance to Youth to Prevent Anti-Socail Activities () STA11663 Create
Skill Training and Qualification () STA11681 Create
Key Word Search:
Edit the documents(Admin. use only)
Responding to Online Applications (Official use only) CCS_Dash_Board
OpenCityPortal: Section Homepage, Youth Development
-unlv-
1. q̍
ق߂邵‚, (EDU13)
邵‚, (EDU14)
ڐG, (EDU15)
ڐG, (EDU16)
ԗVы, (EDU6)
leɗ{, (FML8)
Nn, (FML10)
Ɠ, (CHL18)
Ɠ, (CHL19)
cƓ, (CHL13)
cƓ, (CHL14)
ZoƓ, (CHL15)
, (EDU20)
-unlv-
2. w
eMS, (EDU1)
ߗׂɌK, (EDU2)
ǂt, (EDU3)
Ɨ, (EDU17)
mʂ, (EDU18)
soZ, (EDU7)
߂ꂽ, (EDU9)
߂, (EDU19)
ߒ, (EDU12)
ΕׁEw, (MEN13)
̌, (MEN3)
MEMO, (MEN1)
-unlv-
3. ”N
Z, (EDU8)
NƎ, (EMP6)
厑i, (EMP2)
w, (EDU4)
ڕWEv搫, (MEN2)
-unlv-
4. d
EKٗp, (EMP14)
E񐳋Kٗp, (EMP7)
Kٗpɏi, (EMP11)
񐳋Kٗpɓ]E, (EMP12)
, (EMP8)
񐳋Kٗp, (EMP16)
Kٗp, (EMP17)
Eꂢ, (EMP15)
dEoX, (HLT4)
n, (EMP18)
, (EMP19)
[_[Vbv, (EMP20)
-unlv-
5. 炵
n, (EMP9)
ԍύ, (EMP13)
Бދ, (HOU6)
x, (HOU7)
Zr, (HOU9)
V㍢, (HOU11)
, (HOU12)
INɉ, (LOC5)
Nی, (LOC11)
-unlv-
6. N
NǗ, (HLT1)
J, (HLT7)
aC, (HLT8)
Ⴊ, (HLT9)
Ka, (HLT6)
v, (HLT10)
, (HLT11)
Y, (HLT12)
h{oX, (HLT13)
, (HLT14)
i, (HLT15)
, (HLT16)
X|[c, (HLT17)
-unlv-
7. iEC
sET, (MEN6)
sEQ, (MEN7)
肪, (MEN9)
lӖ, (MEN10)
͂ɓ{, (MEN11)
JEZO, ()
ԁEꏊE, (MEN4)
-unlv-
8. Ƒ
Ƒ̎x, (FML1)
, (FML12)
s, (FML9)
Ȃ, (FML7)
leq, (FML6)
ɐO, (FML14)
, (FML13)
v, (MEN12)
-unlv-
9. q
1qo, (CHL16)
2qȍ~o, (CHL17)
qĕs, (CHL11)
w𒙒~, (CHL3)
ۈ珊s, (CHL7)
qǂԗVы, (CHL6)
qǂƗ, (CHL12)
qǂsoZ, (CHL8)
qǂٗps, (CHL10)
-unlv-
10. FlEߗ׊֌W
Fllbg, (EMP3)
eށEאl̎x, (LOC1)
ꏊȂ, (MEN8)
ߗ׉, (LOC2)
{eBA, (LOC3)
]O, (LOC14)
]TN, (LOC15)
M, (LOC4)
-n-
11. ߗ׊‹
eƋ߂, (NEI1)
eʂ, (NEI2)
Fl, (NEI3)
܂‚蓙̋y, (NEI4)
EߗׂɎd, (NEI5)
, (NEI6)
ۈ珊, (NEI7)
ɍwZ, (NEI8)
ÃT[rX, (NEI9)
iT[rX, (NEI10)
AjeB[, (NEI11)
ʂ, (NEI12)
T[rX, (NEI13)
{݂, (NEI14)
ΒnE, (NEI15)
-n-
12. T[rXpx
eqwAeqT, (SVCP)
nqĎxZ^[, (SVC2)
t@~[ET|[gEZ^[AƒIۈ, (SVC3)
ۈ牀, (SVC4)
ct, (SVC5)
wۈE, (SVC6)
ƒxZ^[, (SVC7)
BxZ^[, (SVC8)
k, (SVC9)
n[[NiEƈ菊j, (SVC10)
҃T|[gEXe[V, (SVC11)
ႪґkxZ^[, (SVC12)
ႪҏAJxZ^[, (SVC13)
nxZ^[, (SVC14)
Vo[lރZ^[, (SVC15)
\hvO, (SVC16)
, (SVC17)
ی, (SVC18)
-n-
13. ҃T[rXKvx
H̔zBT[rX, (ELD1)
|ES~o, (ELD2)
}T[rX, (ELD3)
荇ꏊ, (ELD4)
T[rX, (ELD5)
Ƃ̏CUǗT[rX, (ELD6)
iT[rX, (ELD7)
NG[VT[rX, (ELD8)
-n-
14. qăT[rXKvx
{ŃlE{, (KID1)
ۈT[rX, (KID2)
ꎞۈ, (KID3)
aۈ, (KID4)
ۈ, (KID5)
Bx, (KID6)
ߗ\h, (KID7)
t[XN[, (KID8)
wۈ, (KID9)
wۈ, (KID10)
wKx, (KID11)
lȐiHw, (KID12)
-n-
15. XgXx
ΖԓK, (STR1)
ߋΖ̏, (STR2)
t΂Ȃ, (STR3)
Ύ蓖x, (STR4)
Nxɂ̎擾, (STR5)
YxEx̎擾, (STR6)
J̓Փx, (STR7)
ΖԂ̎Rx, (STR8)
Ζꏊ̎Rx, (STR9)
-n-
16. E‹
, (WOR1)
ŠNɔz, (WOR2)
VҌٗpMS, (WOR3)
EꌤCMS, (WOR4)
qĂx, (WOR5)
Ƒx, (WOR6)
Љv, (WOR7)
LApX, (WOR8)
de̎, (WOR9)
ƌv쐬ւ̎Qx, (WOR10)
d̐ʂ̔c”\, (WOR11)
iEƂ̏񋤗L, (WOR12)
-n-
17. Ȃ̎dx
DŖ, (INT1)
DȎdT, (INT2)
]ƈ, (INT3)
s, (INT4)
Dҋ, (INT5)
, (INT6)
D含Ȃ, (INT7)
Dł͂Ȃ, (INT8)
Dǂs, (INT9)
-n-
18. n
Ɓijv, (CRE1)
VZp̊J, (CRE2)
VKƂ̗グ, (CRE3)
COio, (CRE4)
vZX̉, (CRE5)
Љv , (CRE6)
E‹P , (CRE7)
@ߏ, (CRE8)
-̂т̂ѐeq-
19. ЉB
ڂ‚߂, (MCH1)
ΊԂ, (MCH2)
Oɔ, (MCH3)
wv, (MCH4)
, (MCH5)
͕, (MCH6)
V, (MCH7)
ȂȂo[, (MCH8)
ɗ, (MCH9)
oߕq, (MCH10)
-̂т̂ѐeq-
20. e̗{X^C
e^, (CAR1)
qS^, (CAR2)
ߕی^, (CAR3)
Η^, (CAR4)
w^, (CAR5)
^, (CAR6)
ь@^, (CAR7)
^, (CAR8)
ڐG^, (CAR9)
C^, (CAR10)
-̂т̂ѐeq-
21. ړ^
̌ւ, (EJA01)
񂷂, (EJA02)
QԂ, (EJA03)
͂͂, (EJA04)
‚, (EJA05)
, (EJA06)
, (EJA07)
Kiオi݁j, (EJA08)
, (EJA09)
XLbv, (EJA10)
-̂т̂ѐeq-
22. ̉^
‚, (EJB01)
̂‚, (EJB02)
ۂ, (EJB03)
̎ԑ点, (EJB04)
Ȃ菑, (EJB05)
ςݖ؏d, (EJB06)
S_Ԃ牺, (EJB07)
܂˂Ċۂ, (EJB08)
݂͂Ŏ؂, (EJB09)
s@n, (EJB10)
-̂т̂ѐeq-
23. e̎x
eFňĂĂ, (EJC01)
eFǂ, (EJC02)
eF̎qƗV΂, (EJC03)
eFKK^, (EJC04)
eFNȂǂ^, (EJC05)
eFςݖ؂^, (EJC06)
eFS_Ȃǎg킹, (EJC07)
eF݂͂^, (EJC08)
eF{[Vт, (EJC09)
eAX|[cȂǂK킹, (EJC10)
-̂т̂ѐeq-
24. 玙㍢
t], (EJD01)
ςz͂ア, (EJD02)
[ɂ, (EJD03)
ȂƑ勃, (EJD04)
̏d, (EJD05)
H̊Jn, (EJD06)
鋃, (EJD07)
ԗVы, (EJD08)
Ooł, (EJD09)
CC, (EJD10)
-̂т̂ѐeq-
25. {IK
~, (EJE01)
߂, (EJE02)
rXPbgȂǎŐHׂ, (EJE03)
RbvŎĈ, (EJE04)
łׂ, (EJE05)
Xg[ň, (EJE06)
rA\, (EJE07)
ЂƂŐHׂ, (EJE08)
, (EJE09)
߂o, (EJE10)
-̂т̂ѐeq-
26. ΐl֌W
, (EJF01)
΂, (EJF02)
lm肷, (EJF03)
ěǂ, (EJF04)
`, (EJF05)
FBƎ‚Ȃ, (EJF06)
db, (EJF07)
bĂ, (EJF08)
܂܂Ƃo, (EJF09)
͂č̎R‚, (EJF10)
-nƑ-
27. qǂ̍AԍD
mIDS, (LIK1)
eF̂Ă, (EJG01)
v, (LIK2)
eFG{ǂ, (EJG02)
, (LIK3)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
_, (LIK4)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
i搫, (LIK5)
eF_ƌ, (EJG05)
, (LIK6)
eFU, (EJG06)
n, (LIK7)
eFق߂, (EJG07)
\, (LIK8)
eFV, (EJG08)
Q[, (LIK9)
eF`𗊂, (EJG09)
׋, (LIK10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
28. eq̑Θb
mIDS, (LIK1)
eF̂Ă, (EJG01)
v, (LIK2)
eFG{ǂ, (EJG02)
, (LIK3)
eFCiCCiCo[, (EJG03)
_, (LIK4)
eFԂ̘bɉ, (EJG04)
i搫, (LIK5)
eF_ƌ, (EJG05)
, (LIK6)
eFU, (EJG06)
n, (LIK7)
eFق߂, (EJG07)
\, (LIK8)
eFV, (EJG08)
Q[, (LIK9)
eF`𗊂, (EJG09)
׋, (LIK10)
eFX}zɖv, (EJG10)
-nƑ-
29. ǂԍD
Cɋ, (EJH01)
o, (EJH02)
lɌo, (EJH03)
ɂׂ, (EJH04)
ꕶ, (EJH05)
̐, (EJH06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
Ȃǂw, (EJH08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
mIDS, (LIK11)
v, (LIK12)
, (LIK13)
_, (LIK14)
i搫, (LIK15)
, (LIK16)
n, (LIK17)
\, (LIK18)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK20)
-nƑ-
30. t̔B
Cɋ, (EJH01)
o, (EJH02)
lɌo, (EJH03)
ɂׂ, (EJH04)
ꕶ, (EJH05)
̐, (EJH06)
uoCoCvȂǂɔ, (EJH07)
Ȃǂw, (EJH08)
ԂȂǂ̐F킩, (EJH09)
5܂ł̐킩, (EJH10)
mIDS, (LIK11)
v, (LIK12)
, (LIK13)
_, (LIK14)
i搫, (LIK15)
, (LIK16)
n, (LIK17)
\, (LIK18)
Q[, (LIK19)
׋, (LIK20)
-nƑ-
31. N̍̐̌
ۑ茤, (SUC1)
l, (SUC2)
[_[Vbv, (SUC3)
MOт, (SUC4)
ACfBANj, (SUC5)
̂‚̌, (SUC6)
ň, (SUC7)
ȋL^B, (SUC8)
Q[𐧍, (SUC9)
\KEK, (SUC10)
-nƑ-
32. qǂNɐ̌
ۑ茤, (SUC11)
l, (SUC12)
[_[Vbv, (SUC13)
MOт, (SUC14)
ACfBANj, (SUC15)
̂‚̌, (SUC16)
ň, (SUC17)
ȋL^B, (SUC18)
Q[𐧍, (SUC19)
\KEK, (SUC20)